مقاله بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مقاله بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش "لاگرانژی-اولری دلخواه"به وسیله روش ژاکوبین مبنا_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مقاله بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش "لاگرانژی-اولری دلخواه"به وسیله روش ژاکوبین مبنا ببرید

در تحلیل سیال بوسیله لاگرانژیاولریدلخواه به شبکه محاسباتی اجازه داده می شود تا با سرعت دلخواهی حرکت نمایداینکار سبب می شود تا علاوه بر جلوگیری از ایجاد یک شبکه غیر منطقی،تطبیق پذیری بیشتری در هنگاه استفاده از این روش بدست آید


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-27 00:12

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی