ترجمه مقاله براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: ترجمه مقاله براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط خلاصه یک خانواده کلی و عمومی برای توزیع های یک متغیری به وسیله متغیرهای تصادفی بتا ایجاد شده است که به وسیله Jones پیشنهاد داده شده بود که اخیرا در مقاله ای مورد بحث قرار گرفته بود این خانواده از توزیع های فرایندی دارای قابلیت انعطاف بسیار عالی هستند در حالی که دارای


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-25 09:43

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی