گزارش و سورس پروژه ی درس مباحث ویژه

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: گزارش و سورس پروژه ی درس مباحث ویژه
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

برنامه ی مربوط به رسم گراف های خواسته شده در فولدر methods قرار داده شده است همچنین نتایج شامل مقدار فراوانی هر درجه به ازای هر یک از الگوریتم های خواسته شده در پروژه، معیارهای مورد نظر شامل مرکزیت میانوندی، فاصله ی ژئودزی، ضریب خوشیدگی،تعداد گروه های ایزوله و اتصال پذیری گره در فولدر result موجود می باشد تولید گراف های خواسته شده توسط NetworkX 17


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-25 03:40

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی