ترجمه مقاله ‏تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی : بررسی عوامل مشارکت کننده

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ترجمه مقاله ‏تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی : بررسی عوامل مشارکت کننده_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ترجمه مقاله ‏تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی : بررسی عوامل مشارکت کننده ببرید

چکیده ‏هدف هدف از این مطالعه بررسی عوامل اتیولوژیک تحلیل خارجی ریشه بود (عوامل بیمار و عوامل درمانی) ‏مواد و روشها در این مطالعه 163 ‏بیمار که درمان ارتودنسی آنها تکمیل شده بود و دارای رادیوگراف های پانورامیک و سفالومتریک قبل و پس از درمان بودند، مورد بررسی قرار گرفتند طول دندان از آپکس تا لبه انسیزال یا نوک کاسپ بر روی عکس پانورامیک اندازه گ


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-24 05:50

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی