شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تاکستان

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
محقق گرامی،شما با جستجوی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تاکستان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تاکستان)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

شیپ فایل مرز شهرستان تاکستان (واقع در استان قزوین) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است نام شهرستان مرکز شهرستان مساحت شهرستان به کیلومتر محیط شهرستان به کیلومتر مساحت شهرستان به هکتار


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-24 01:28

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی