پایان نامه دوران تاریخی ترور و تروریسم

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه دوران تاریخی ترور و تروریسم وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه دوران تاریخی ترور و تروریسم)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود و به طور کلی ترور مارکی است برای بسیج افکار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مکتبی که در برابر آمریکا و امپریالیسم غرب به کار می رود و ترور روشی نیست که همیشه به تنهایی مورد استفاده مارکیست ها قرار می گیرد بلکه به طور کشورهای سرمایه داری و گ


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-23 17:13

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی