پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

تعریف و اصطلاحات 1تعریف مال چیزی كه قابل تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود به موجب آیین نامه اموال دولتی (كلیه اموالی نه در تصرف مالكانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآید ، به عنوان اموال دولتی محسوب می شود) 2اموال غیر منقول اموالی


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-22 12:47

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی