میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

چكیده هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی معلمان دورة متوسطه با مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری به‌منظور ارائة راهكارهای بهبود و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان است روش انجام پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعة آماری كلیة معلمان شاغل به تدریس در مدارس متوسطة استان مازندران در سال تحصیلی 85 ـ84 است نمونة آماری 360 نفر از معلمان است كه به روش نمونه‌گیر


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-22 10:24

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی