معماری پُلها در شهرهای مختلف

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: معماری پُلها در شهرهای مختلف
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پلهای آذر ، فلزی ، وحید با توجه به ابعادشان بایستی جوابگوئی مهمی در حیات اصفهان داشته باشند بخصوص با ممنوعیت كامیون و اتوبوس از پلهای خواجو و الله وردیخان اما می بینیم كه چه بی حساب این سه پل اخیر برروی زاینده رود زده شده اند و شاید فقط در مرحله ای پل وحید بتواند جوابگوی صحیح نیاز به شهر بشود


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-21 11:40

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی