اطلاعات نامتقارن،  ناهمگنی در درک ریسک و بیمه

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _اطلاعات نامتقارن، ناهمگنی در درک ریسک و بیمه_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از اطلاعات نامتقارن، ناهمگنی در درک ریسک و بیمه ببرید

اطلاعات نامتقارن، ناهمگنی در درک ریسک و بیمه چکیده مدل های رقابتی مربوط به اطلاعات نامتقارن به پیش بینی ارتباط مثبت بین پوششه و ریسک می پردازد در مقایسه، اکثر بررسی های تجربی اخیر، همبستگی صفر و منفی را نشان می دهند این مقاله با معرفی ناهمگنی در درک ریسک ها درون مدل های رقابتی اطلاعات نامتقارن، توضیحاتی را برای چنین معمایی می دهد اگر خوش بینی


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-11-21 09:16

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی